Warsztaty z Obsługi Gościa

Uczestnicy naszych warsztatów zdobywają umiejętności oraz wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi gościa w obiektach gastronomicznych dla personelu sprzedażowego (kelner,barman), poprzez aktywne formy zajęć z wykorzystaniem kamery cyfrowej. Warsztaty zostały zaprojektowane w oparciu o współczesny wymiar zmieniających się potrzeb konsumentów gastronomicznych.

Dla każdego zlecenia opracowujemy optymalny program zajęć. W tym celu analizujemy oczekiwania i potrzeby potencjalnego zleceniodawcy oraz sprawdzamy kwalifikacje przyszłych uczestników szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu z nami i konsultacji na temat szkolenia w zakresie kursu zawodowego dla kelnerów.

Chętnie przygotujemy dla Państwa odpowiednią ofertę szkolenia.